Rezervoar.com - Horizontalni rezervoari • cisterne
cisterna, horizontalni rezervoar

Horizontalni rezervoari (cisterne) su našli primenu kao rezervoari za naftu, lož-ulje, u sistemima za vodu i skupljanje kišnice.

Mogu biti nadzemni i podzemni. Izrađuju se u nekoliko standardnih dimenzija ali i po zahtevu naručioca.

Konstrukcija rezervoara zavisi od dubine ukopavanja, postojanja saobraćajnog opterećenja, podzemnih voda...

Standardne dimenzije horizontalnih rezervoara
Zapremina V (litara)Prečnik D (milimetara)Dužina L (milimetara)
1000 lØ 1000 mm1270 mm
1500 lØ 1200 mm1330 mm
2000 lØ 1400 mm1300 mm
2500 lØ 1400 mm1630 mm
3000 lØ 1400 mm1950 mm
4000 lØ 1400 mm2600 mm
5000 lØ 1400 mm3250 mm

O nama

Mi smo preduzeće TERMOPLASTING d.o.o. koje se bavi inženjeringom i proizvodnjom rezervoara i ostalih elemenata od plastičnih masa spiralnim motanjem polietilena visoke gustine i polipropilena.

Materijali koje koristimo su guste, visokomolekularne plastične mase: polietilen visoke gustine i polipropilen.

 ISO 9001:2008

 Dejan +381 60 399 97 87

Ostružanjski put 27, 14253 Osečina

Matični broj: 20047500 | PIB: 103922531

Radno vreme: Ponedeljak - Subota 08:00 - 21:00

Copyright © 2024 WebSoft. Sva prava zadržana.