• Belo

   je

   original

  Proizvodnja rezervoara od plastičnih masa za vodu i prehrambenu industriju

  O nama
 • Rezervoari

   po

   RAL

   karti

  Moguća izrada u bojama po RAL karti prema Vašem zahtevu

  Usluge
 • Nadzemni

   i

   podzemni

   rezervoari

  Proizvodnja nadzemnih i podzemnih rezervoara opšte namene, plastičnih pontona, gravitacionih separatora, HVAC....

  Rezervoari

Vertikalni rezervoari

Lako se čiste. Zbog glatke unutrašnje površine lepljenje supstance je svedeno na minimum.

Horizontalni rezervoari

Mogu biti nadzemni i podzemni. Izrađuju se u nekoliko standardnih dimenzija ali i po zahtevu naručioca.

Kace

Kace su lagane, dugotrajne i jednostavne za upotrebu i održavanje.

Pontoni za splavove

Pontone punimo polistirenskom penom i samim tim su apsolutno nepotopivi.

Vodomerni šahtovi

Vodomerni šaht je jednostavan za postavljanje, montažu i održavanje.

Gravitacioni separatori

Otporni su na habanje i hemijski uticaj velikog broja supstanci.

Proizvodi od polietilena

Polietilen je bez ukusa i mirisa i nije sredina u kojoj se razvijaju alge i bakterije.

Posude od polietilena u primeni ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti mogu izazvati hemijsku reakciju sa sadržajem. Polietilen je u originalu bele boje, time su jedino bele posude one koje su originalne.

Vertikalni rezervoari?Horizontalni rezervoari
plastični rezervoar

Naši proizvodi